[ eng ][ fra ][ glg ] [ por ] [ spa ]

Nome de contacto e representantes legais
Don / a. Johny-Borges BRAGA e / ou Luísa Borges-Delgado
As Edicións do Buduar e da Botixa + A.eBB_glg
Presidente e / ou Tesoureira
AS EDICIÓNS do BUDUAR e da BOTIXA | LES EDITIONS DU BOUDOIR ET DE LA BOUILLOTTE

Internet
Correo electrónico: A.eBB_glg@Les-Editions-du-Boudoir-et-de-la-Bouillotte.Johny.us
Enderezo da páxina web: Les-Editions-du-Boudoir-et-de-la-Bouillotte.Johny.us/glg
Mensaxería instantánea: A.eBB_glg en directo | Skype

Negocio
Número de teléfono: (Francia +33) (0)6.52.07.68.27
MMS + SMS + Skype móvil: (France +33) (0)6.52.07.68.27 + (France +33) (0)6.52.07.68.27 + (France +33) (0)6.52.07.68.27

Enderezos
Enderezo postal e aloxamento Enderezo postal
D. JOÃO.BRAGA BORGES
Rúa Aníbal de Sousa Pinto de Barros 64  1D
54000  Chaves
Tras os Montes e Alto Douro
LUÍSA BORGES DELGADO
Rúa do Canto 1
54300   Tinhela
Tras os Montes e Alto Douro
LUÍSA BORGES DELGADO
Avenida de Verdun 14  7G
92170  Vanves

Tras os Montes e Alto Douro na Rexión de Illa de Francia

Notas agregadas
Rexistros
Associación en virtude da lei francesa do 1 de xullo de 1901 (UTC+01:00) rexistrada pola Prefectura de Policía de París, sitio web: prefecturedepolice.interieur.gouv.fr [fra], coa referencia 133 508P e no Diario Oficial da República Francesa
, sitio web: journal-officiel.gouv.fr [fra]

Ligazón permanente para o anuncio [fra] ou

Descargar a proba de publicación (PDF - 482,29 KB) [fra]

Número de identificación fiscal contribuinte nas taxas IVE: FR63418776662

Sede social (As Edicións do Buduar e da Botixa + A.eBB_glg | LES EDITIONS DU BOUDOIR ET DE LA BOUILLOTTE + L'eBB)

LUÍSA BORGES DELGADO
Avenida de Verdun 14  7G
92170  Vanves

Tras os Montes e Alto Douro na Rexión de Illa de Francia


Cronoloxía dos logos
...
AS EDICIÓNS do BUDUAR e da BOTIXA | LES EDITIONS DU BOUDOIR ET DE LA BOUILLOTTE...


A nosa participación sendo persoalmente desinteresada, compensación aceptará, porNULLdoazóns á nosa asociación


Informacións xurídicas (en inglés) Informacións xurídicas (en francés) Informacións xurídicas Informacións xurídicas (en portugués) Informacións xurídicas (en castelán)

 

© D(.) Rodrigo Anes & Brácaros Lobbying